Doorstroom nieuwbouw projecten

De nieuwbouwprojecten in Barendrecht moeten het effect hebben dat er doorstroom plaatsvindt. Door het bouwen van appartementen zouden er eengezinswoningen moeten vrijkomen. GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld, omdat wij benieuwd zijn of dat ook het geval is: 

  1. Hoeveel eengezinswoningen of appartementen in Barendrecht zijn door de bewoners van de Maashoek achter gelaten? Graag uitsplitsen naar koop- en huurwoningen.
  1. Hoeveel eengezinswoningen of appartementen in Barendrecht zijn door de bewoners van het Jagthuys achter gelaten? Graag uitsplitsen naar koop- en huurwoningen.

S.v.p. met vermelding van het aantal woonheden in beide gebouwen.