Eneco verkopen? Het kan anders

GroenLinks Barendrecht is niet gelukkig met de voorgenomen verkoop van aandelen Eneco door gemeenten. Het belangrijkste argument hiervoor is dat verkoop aan een onbekende partij de duurzame missie en doelen van Eneco in gevaar kunnen brengen. Niemand garandeert dat de potentiële koper van plan is de missie en doelen van Eneco in stand te houden. Gezien de omvang en het belang van Eneco is het denkbaar dat een ander energiebedrijf Eneco koopt en voor hun grijze stroomleveranties gaat gebruiken. Een ander scenario is een investeerder die zo snel mogelijk zijn rendement wil halen wat voor de consument kan leiden tot slechtere dienstverlening en hogere tarieven. Daarnaast vindt GroenLinks Barendrecht dat Eneco een goede samenwerkingspartner voor gemeenten kan zijn om hun duurzaamheidsdoelen te realiseren. De brandbrief van drie grote bedrijven steunt ons in deze gedachte.

Wij zien een alternatief voor de verkoop van Eneco dat tot op heden niet op tafel is gekomen. Dit alternatief is een stichting administratiekantoor (bekend onder de afkorting STAK) die de aandelen van Eneco in eigendom heeft. Het doel van de stichting in de duurzame missie, zelfstandigheid en economische rentabiliteit te waarborgen. Het is een relatief eenvoudige oplossing waarbij gemeenten die Eneco als duurzaam energiebedrijf en partner van duurzaamheidsinitiatieven in hun gemeente zien, hun aandelen aan deze stichting overdragen.

In de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2017 dient GroenLinks Barendrecht een amendement in om de verkoop van aandelen Eneco te beperken tot de stichting administratiekantoor. Tegelijkertijd roept GroenLinks Barendrecht fracties in andere gemeenten op om hetzelfde te doen in hun gemeenteraad. Gemeenteraden waar al is besloten kunnen met een motie het alternatief onder de aandacht brengen. Met de oproep aan alle gemeenten om hun verantwoordelijkheid voor hun aandeel in een duurzame energietransitie te nemen. Bezint eer gij begint!