Ergenis over houtstook

Informatieavond Schone Lucht 

Op de informatieavond over Schone Lucht georganiseerd door GroenLinks meldde zich vorige week meer dan 20 inwoners om meer aan de weet te komen over de kwaliteit van de lucht in Barendrecht. Volgens de metingen is fijn stof, vooral de kleinste delen, een probleem in Barendrecht. In heel Barendrecht worden de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden. De geadviseerde waarden voor grotere delen fijnstof en roet worden dichtbij grote delen van de rondweg niet gehaald. In de regio staan op verschillende plaatsen meetstations die dagelijks de kwaliteit van de lucht volgen.

Onderzoek

Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de lucht op buurt/straat niveau is DCMR onlangs gestart met een onderzoek naar stikstofdioxide in de regio Rijnmond. Dertien Barendrechters nemen deel aan dit onderzoek dat een jaar duurt.

Houtstook

Een groot deel van de aanwezigen vertelde last te hebben van de gevolgen van houtstook door hun buren. Het leidt bij een aantal tot gezondheidsklachten. Over houtstook hadden de aanwezigen veel vragen. Er is geen landelijke wetgeving te zijn om houtstook te verbieden. De gemeente steekt in op voorlichting (hoe stook je verantwoord), vraagt inwoners om rekening te houden met elkaar en werkt aan een protocol. Mensen met klachten over overlast kunnen dat ook bij de gemeente melden. Op die manier krijgt de gemeente meer inzicht in het probleem.

Ontwikkeling

De afgelopen week heeft staatssecretaris Van Veldhoven een brief geschreven waarin zij aangeeft geen algemeen verbod op houtstook te willen. Wel wil ze zorgen dat in het komend stookseizoen de gemeenten het stoken onder omstandigheden aan banden kunnen leggen. In dezelfde week vond er in de Tweede kamer een debat plaats over de gevolgen van houtstook.