Essenkap

Vorige week donderdag maakte Barendrecht NU melding van grootschalige essenkap in het gebied langs de Oude Maas tussen Heerjansdam en de Heinenoordtunnel.
In de Spuipolder en Vredepolder zouden alle essenbomen van een rode stip voorzien zijn. De kap zou noodzakelijk zijn in verband met de essentaksterfte.

Natuurvereniging IJsselmonde stelt dat het lijkt dat slechts een deel van de essenbomen ziek is.
De ziekte komt voor het meest westelijk gedeelte van de Vredepolder.
Onderzoekers van de Wageningen University en Research adviseren om terughoudend te zijn bij de kap en het snoeien van bomen die zijn aangetast door de essentaksterfte. Aldus de natuurvereniging.

Naar aanleiding van dit bericht heeft GroenLinks de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Is het juist dat Staatsbosbeheer onder verantwoordelijkheid van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voornemens is grootschalig essen te kappen langs de Oude Maas?
  2. Klopt de bewering van de natuurvereniging dat een klein deel van de betreffende bomen ziek is?
  3. Is bij het voornemen om grootschalig te kappen het advies van de onderzoekers van Wageningen University en Research betrokken?
  4. Wat is het standpunt van het dagelijks bestuur van het Natuur-en recreatieschap IJsselmonde met betrekking tot dit voornemen.
  5. Op welke andere plaatsen in Barendrecht staan essen die aangetast zijn door de essentaksterfte?
  6. Wat zijn de voornemens van het College of de beheerder met betrekking tot deze bomen?
  7. Wordt/is het advies van Wageningen University en Research met betrekking tot deze bomen in de besluitvorming betrokken?
  8. Is het mogelijk om in een oriënterende vergadering de verschillende interne en externe deskundige hun visie te laten geven op deze materie?
    Uiteraard is het aan de raad en de agendacommissie om afspraken te maken over het houden van een oriënterende vergadering

Op 6 december 2018 heeft de wethouder de beantwoording van de vragen toegezonden. Zie hieronder voor de antwoorden.