Essenkap: mag het een beetje minder snel?

Wie langs de Oude Maas tussen Heerjansdam en de Heinenoordtunnel fietst/wandelt kan de oranje stippen op de bomen niet ontgaan. De oranje stippen zijn aangebracht door medewerkers van Staatsbosbeheer als teken dat deze bomen op de lijst staan om gekapt te worden. Het zijn essen die geïnfecteerd zijn door de essentakziekte. Een belangrijke reden voor GroenLinks om daarover vragen te stellen aan het college.

 

De ziekte, die in heel Europa voorkomt, heeft tot gevolg dat de takken afsterven en dat de boom doodgaat. De takken die afbreken kunnen een risico vormen voor mensen die er wandelen en fietsen. Het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en de gemeente Barendrecht willen dat natuurlijk voorkomen. Het besluit om te gaan kappen roept veel vragen op.

In commissie Ruimte van de gemeenteraad is daarom onlangs gesproken over het onderwerp. Naast de commissieleden waren er ambtenaren die over het groen gaan, medewerkers van Staatsbosbeheer en van de Natuurvereniging IJsselmonde aanwezig.

Staatsbosbeheer zegde toe de essen te monitoren en op basis daarvan gefaseerd te kappen. De kans op kaalslag is daardoor kleiner. Voor GroenLinks was dit een belangrijk punt: alleen kappen als de bomen gevaar opleveren. Voor de gekapte bomen worden er nieuwe bomen geplant. Er komt meer diversiteit om te voorkomen dat er bij een volgende ziekte er opnieuw een groot deel gekapt moet worden.