Evenement Lekker en Live

Op verschillende manieren hebben we kennis genomen van het initiatief om concerten/festival te houden op 17 en 18 juli 2020. Een mooi initiatief. Uit de berichtgeving maken we op dat het festival grootschalig van opzet is. Er worden 12.000 bezoekers verwacht. De locatie is in de Zuidpolder zijn. De exacte locatie is ons niet bekend.

We hebben de volgende vragen:

  1. Is het evenement aangemeld voor een benodigde vergunning en is er al een vergunning verleend?
  2. Zo nee,  in welk stadium is het overleg met de organisatoren?
  3. Wat zijn de meest belangrijke specifieke voorwaarden vanuit de gemeente voor de organisatoren van dit evenement op het gebied van veiligheid, vervoer, geluid, bereikbaarheid, parkeren, brandpreventie duurzaamheid en milieu?
  4. Over welke voorwaarden zijn inmiddels afspraken gemaakt?
  5. Kent onze “verordening” ook voorwaarden m.b.t natuurwaarden? Zo ja welke zijn dat?
  6. Is het evenement dat in de Zuidpolder plaatsvindt ook gescreend op de voorwaarden m.b.t deze natuurwaarden?