Klimaatbeleid door gemeenten kan meer dan 33% van de CO2-uitstoot in Nederland beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek door Bureau De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.
Het aanleggen van gasloze nieuwbouwwijken, het verzorgen van openbaar vervoer, het recyclen van afval, het stimuleren van de fiets of het plaatsen van zonnepanelen op lokale overheidsgebouwen: er zijn talloze manieren waarop gemeenten met hun beleid bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

In de quickscan gemeentelijke invloed op de CO2-uitstoot heeft Bureau De Helling, het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, onderzoek gedaan naar de impact van gemeentelijk klimaatbeleid. Daaruit blijkt dat gemeenten tenminste 34,7%% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot kunnen beïnvloeden.

In een reactie op het rapport zegt partijleider Jesse Klaver: “Dit maakt het klimaat tot inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren moeten gemeentes een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land. Als je het klimaat een warm hart toedraagt: ga stemmen op 21 maart.”