Bij een beroep waarbij medische spoedgevallen voorkomen is elke minuut belangrijk. Dichtbij huis kunnen parkeren en niet een blok verder is dan een belangrijke voorwaarde. In de regiogemeenten kunnen verloskundigen net als artsen daarom een parkeervergunning krijgen, om in geval van nood direct in de auto te kunnen stappen richting spoedgeval. In de gemeente Barendrecht was dit slechts geregeld voor artsen en niet voor verloskundigen. In augustus 2018 heeft GroenLinks daarom vragen gesteld aan het college, die vervolgens hebben geresulteerd in een aanpassing van de beleidsregels waardoor ook verloskundigen vanaf heden een gereserveerde parkeerplaats kunnen aan te vragen.