Hier stond de geschonken boom!

GroenLinks op zoek naar verdwenen bomen gemeentehuisplein

GroenLinks Barendrecht hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met  bomen. Verschillende malen stelde de partij vragen aan het College over het kappen van bomen o.a. aanleg bij de verbrede Dierensteinweg. GroenLinks stelt nu vragen over de verdwenen bomen op het Binnenhof, het plein voor het gemeentehuis. Bovendien verdween er ook een boom die bijna dertig jaar geleden door Barendrechtse scouts aan het toenmalige gemeentebestuur werd geschonken.
Het plein is vorige week ontmanteld om het mogelijk te maken de Binnenlandse baan te verleggen: een project behorende bij de Centrumplannen. Daarbij zijn de bomen op en rond het plein niet gespaard. GroenLinks veronderstelt dat ze gekapt zijn. Een van de bomen was een geschenk van scouts van Beelaerts van Blokland. In 1988 plantten zij de boom ter gelegenheid van het jaar van het milieu, dit volgens het bordje dat bij de boom stond. De scouts zijn niet geïnformeerd over het verwijderen van de boom. GroenLinks vindt het absurd dat het gemeentebestuur op deze manier met een belangrijke maatschappelijke organisatie omgaat. Zij stelt dat je niet op deze wijze met een cadeau kunt omgaan en dat het verwijderen haaks staat op de uitgangspunten van het College om “ de verbinding aan te gaan met de inwoners van Barendrecht”.  GroenLinks vraagt het College de scouts te laten zien dat zij “ het verbinden” serieus neemt.