Op de goed bezochte themavond van GroenLinks “Van afval naar grondstoffen” waren de aanwezigen het unaniem eens dat het met het scheiden van afval in Barendrecht beter moet. Reden voor de bijeenkomst was het binnenkort te bespreken plan in de gemeenteraad over een andere manier van afval, of beter grondstoffen, inzamelen. Kort samengevat betekenen de voorstellen dat inwoners twee rolcontainers krijgen: één voor gft en één voor papier. Op die manier moet er beter gescheiden worden. De inwoners gaan betalen voor het restafval. Wie weinig aanlevert krijgt geld terug en wie veel produceert moet bij betalen.

De fractie van GroenLinks Barendrecht wilde van de aanwezigen horen wat zij van de nieuwe voorstellen vinden. Na de uitleg over de veranderingen spraken de aanwezigen met elkaar over de voors-en tegens van het nieuwe systeem. Een hoger scheidingspercentage dan nu is voor veel mensen belangrijk. Meer mensen moeten uitgedaagd worden om hun afval te scheiden. In het nieuwe systeem kan dat aan huis, nadeel is dat men twee rolcontainers krijgt. Scheiden wordt ook gestimuleerd door een financiële prikkel: veel restafval kost je geld. Het niet meer apart scheiden van PMD (verpakkingen van plastic,  metaal en voor drank), je mag het bij het restafval doen, voelt niet logisch. Door technologische ontwikkelingen kan het PMD uit het restafval gehaald worden wat betere resultaten oplevert. Tijdens de bijeenkomst zijn tal van suggesties gedaan die de fractie van GroenLinks tijdens de commissievergadering van 19 maart zal inbrengen.