Een groot deel van de Zuidpolder is momenteel natuur- en recreatiegebied. GroenLinks heeft de afgelopen jaren zich sterk gemaakt om de Zuidpolder groen en toegankelijk te maken. Het deel van de Zuidpolder ten westen van de derde Barendrechtseweg is echter nog een landbouwgebied en is niet toegankelijk voor wandelaars en fietsers. GroenLinks wil het gebied veilig stellen en wil voorkomen dat het gebied door de provincie aangewezen wordt als locatie voor woningbouw. 

Het gebied moet zijn open en groene karakter behouden. Er zijn geen gelden beschikbaar om als gemeente dit gehele gebied te ontwikkelen als natuur-en recreatiegebied. Een particuliere initiatiefnemer heeft in overleg met direct betrokkenen en gebruikers van de grond een voorstel gedaan om dit westelijke gedeelte om te vormen van landbouw naar natuur en recreatie. Om dit voorstel te kunnen realiseren is er een drager voor de kosten nodig. Dit is mogelijk door kleinschalige bebouwing in het gebied aan de zuidkant (Achterzeedijk) waar nu ook al huizen staan mogelijk te maken. In het voorstel blijft de bestaande openheid van het gebied bestaan en er wordt een waterpartij (klimaatbuffer) toegevoegd. De bebouwing moet bij voorkeur bestaan uit maatschappelijke voorzieningen. Het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied is voor iedereen toegankelijk en maakt onderdeel uit van de doorgaande wandel- en fietsvoorzieningen aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde. GroenLinks heeft een motie gemaakt waarin het college gevraagd wordt om de initiatiefnemer te ondersteunen bij het uitwerken van het initiatief en de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de uitwerking.

Dinsdag 12 mei aanstaande wordt de motie besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad.