GroenLinks wil snel een oplossing voor cultuuronderwijs

GroenLinks vreest voor de continuïteit van cultuuronderwijs in Barendrecht. Nu ToBe uitstel van betaling aanvroeg, is onzeker of lessen doorgaan en docenten worden betaald. Er moet snel een oplossing komen.   

Wel of geen lessen na de kerstvakantie? Een vraag die jou, maar ook GroenLinks bezig houdt. We delen de gevoelens van onzekerheid en boosheid. Tegelijkertijd is het fijn om te merken dat inwoners en betrokkenen bij cultuuronderwijs samen met ons naar oplossingen willen zoeken. Voor- en nadelen moeten we bekijken. Dat moeten we goed doen, maar snelheid is gewenst. Voorkomen moet worden dat kinderen en volwassenen voor langere tijd geen lessen kunnen volgen. Om te weten hoe jullie erin staan, blijven we graag naar jullie luisteren en in gesprek gaan. GroenLinks houdt in de gemeenteraad het onderwerp op de agenda. We stellen vragen aan college en andere politieke partijen en zetten politieke middelen in om richting te geven aan besluiten.

Laat ook (zelf) van je horen. Niet alleen richting de politiek maar ook op straat, in de media, in het gemeentehuis.

ToBE

Al jarenlang zorgt ToBe, samen met andere maatschappelijke instellingen, voor kwalitatief goed cultuuronderwijs In Barendrecht. Op diverse gelegenheden doet ToBe de muzikale, theatrale of creatieve omlijsting. Door het uitgebreide programma kunnen wij, Barendrechters, genieten van lokale kunsten.GroenLinks ziet cultuuronderwijs als een belangrijke component van onze samenleving, naast andere voorzieningen zoals recreatie en sport. Het kan toch niet zo zijn dat juridische argumenten er toe leiden dat ons cultuuronderwijs in gevaar komt? Dit lijkt nu toch te gebeuren doordat een meerderheid van de gemeenteraad het college steunt in het niet bijdragen in het exploitatietekort. Ook het bijdragen aan het reorganisatie- en herstelplan is geschrapt. Dat dit standpunt tot problemen leidt is inmiddels duidelijk nu ToBe onder andere haar docenten niet kan betalen en daarmee onzeker is of er nog les gegeven kan worden. Door de geheimhouding op het dossier ToBe is het voor de samenleving gissen wat de gemeente van plan is.In de raadsvergadering van september gaven wij al onze steun voor het reorganisatie- en herstelplan van ToBe. We waren dan ook tegen het voorstel van de juridische weg. GroenLinks was en is nog steeds voorstander om ToBe een tweede kans te geven!