aangelijnd hondje

Hondenbelasting

Twee zaken lopen dwars door het beleid en de standpunten van GroenLinks: eerlijk delen en een duurzame samenleving. Maar juist bij onderwerpen als hondenbelasting wordt dat spannend.
 
Eerlijk delen
GroenLinks staat voor een samenleving waarin we samen verantwoordelijkheid dragen voor een leefbare en gezonde samenleving. Dat betekent dat GroenLinks voorstander is van collectieve belastingen, waarbij iedereen naar draagkracht bijdraagt. Tegelijkertijd worden uit die collectieve belastingen – zowel landelijk als lokaal – voorzieningen betaalt die we allemaal in meer of mindere mate gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om zorg, onderwijs en infrastructuur.
 
Duurzame samenleving
Bij een duurzame samenleving past het reduceren van vervuiling en afval. Afval dat we hebben, moeten we zoveel mogelijk scheiden en hergebruiken. En om de enorme berg (onnodig) afval enigszins te beperken, is GroenLinks voorstander van ‘de vervuiler betaalt’. Van GroenLinks mag de belasting op afval best iets omhoog, zodat inwoners en ondernemers voelbaar profijt hebben van afvalreductie. Daar staat tegenover dat andere belastingen best iets omlaag kunnen, zodat inwoners en ondernemers niet méér belasting gaan betalen door de verduurzaming van ons dorp.
 
Hondenbelasting
De gemeente heeft allerlei voorzieningen getroffen voor hondenbezitters. Speciale uitlaatparkjes zijn daar voorbeelden van. Maar ook het plaatsen van speciale prullenbakken voor de uitwerpselen van honden. Deze prullenbakken worden regelmatig geleegd. Het past goed bij ‘de vervuiler betaalt’ als hondenbezitters het ophalen van uitwerpselen en schoonhouden van de hondenspeelplaatsen via de hondenbelasting betalen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat allerlei van dit soort zaken apart worden afgerekend, want dan maakt het collectief in feite nog meer plaats voor individualisme.
 
Voorlopige conclusie
GroenLinks Barendrecht is er nog niet uit. We horen het signaal van enkele hondenbezitters die pleiten voor afschaffen van de hondenbelasting en erkennen dat daar best iets voor te zeggen valt. Maar hoe hondenbelasting en vergelijkbare onderwerpen precies passen in een eerlijke en duurzame samenleving, willen we de komende tijd verder onderzoeken. Uw ideeën daarover zijn daarom van harte welkom!
Heeft u ideeën mail die naar:groenlinksbarendrecht@gmail.com