Woensdagavond 18 september organiseert de fractie van GroenLinks Barendrecht een themabijeenkomst over natuurinclusief wonen en bouwen. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Natuur beperkt zich niet tot natuurgebieden. Ook in woongebieden komt natuur voor. Sterker nog sommige soorten zijn voor hun nest- verblijfplaats afhankelijk van huizen en gebouwen. Natuur in straten brengt natuur dichter bij mensen.
De vraag is wat inwoners, bouwers en de gemeente kunnen doen om de kansen voor vogels en bijvoorbeeld vleermuizen te versterken. Een drietal sprekers zullen vanuit hun optiek vertellen wat de mogelijkheden zijn. De sprekers zijn een vertegenwoordiger van Natuurvereniging IJsselmonde, een ecoloog en een stedenbouwkundige. Naast informatie geven zullen ze met elkaar in gesprek gaan en natuurlijk kunt u vragen stellen.

De avond vindt van 20.00-22.00 uur plaats in de van der Wouwzaal van het gemeentehuis in Barendrecht.