Persbericht gemeente Barendrecht

BARENDRECHT (donderdag 12 april 2018) – De zes partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) die met elkaar het proces van coalitievorming in gaan, hebben Piet Boekhoud als formateur gevraagd. Hij heeft deze opdracht geaccepteerd.

De formateur is gevraagd om het proces van de formatie te begeleiden en hierover verslag uit te brengen.

Tijdens de formatieperiode voeren de zes politieke partijen onderhandelingen om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Het akkoord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Quote Piet Boekhoud: “Ik ben van huis uit gewend om mee te denken wanneer een beroep op je wordt gedaan ten dienste van het openbaar bestuur. Daarom heb ik na een eerste afstemming met de zes partijen besloten om de formatie te begeleiden.”

Piet Boekhoud (67 jaar) woont in Barendrecht, was voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albeda College, vervolgens Lector Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam en is nu werkzaam bij De Nieuwe Kans. Hij heeft in het verleden de coalitievorming in de gemeente Rotterdam (2006) en Vlaardingen (2011) begeleid.