Schone lucht in Barendrecht?

Is de lucht in Barendrecht schoon? Deze vraag stelde de fractie van GroenLinks tweemaal aan het college van B&W. Een jaar geleden antwoordde de wethouder dat we voldeden aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Onlangs stelde GroenLinks opnieuw de vraag, maar nu met de toevoeging of we voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit het antwoord van de wethouder blijkt dat nergens in Barendrecht de norm voor kleine deeltjes fijnstof (PM 2,5) gehaald wordt. De overschrijding bedraagt 2 tot 23% verspreid over Barendrecht. Op 9 januari organiseert GroenLinks een bijeenkomst over dit onderwerp.

De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden nog niet als norm gehanteerd. Bij vergunningen wordt uitgegaan van de Europese normen die minder streng zijn. De advieswaarden van de WHO gaan ervan uit dat geen gezondheidsschade optreedt. Naast de kleinste deeltjes fijnstof wordt er ook gekeken naar grotere deeltjes, PM10, en roet.

Rondweg

Grotere deeltjes fijnstof, PM10, komen voor op de rijkswegen in Barendrecht en op de Portlandsebaan ligt de uitstoot net onder de norm. Op de rondweg met noordelijk deel Carnissebaan, Henry Dunantlaan, Sweelincklaan en Portlandsebaan zijn hogere waarden voor roet gemeten.

Een deel van de overschrijding komt door internationale of regionale oorzaken, zoals verwarming, wegverkeer, scheepvaart en luchthavens. Lokaal zorgen het autoverkeer en huishoudens door het gebruik van openhaarden en vuurkorven voor hoge concentraties. Ouderen, mensen met hart-en vaatziekten of ziekten aan de luchtwegen kunnen ernstige gezondheidsschade ondervinden. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties hebben nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van de longen bij kinderen.

Onderzoek in Barendrecht

Binnenkort wordt in Barendrecht gestart met een onderzoek om de luchtverontreiniging beter in kaart te brengen. Vijftien inwoners doen mee aan een onderzoek van een jaar van de DCMR en de gemeente Barendrecht om de luchtkwaliteit in hun eigen woonomgeving te meten. Op basis van de resultaten kunnen maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld het bevorderen van fietsgebruik, elektrisch rijden, aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer, het verlagen van de maximumsnelheid of het beperken van houtstook.

De fractie van GroenLinks blijft de ontwikkeling van luchtkwaliteit in Barendrecht kritisch volgen.
 

Barendrechters die over dit onderwerp met ons in gesprek willen zijn van harte welkom op 9 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis. Reactie kunt u sturen naar groenlinksbarendrecht@gmail.com