Onlangs zijn op de Voordijk een fors aantal bomen gekapt die beeldbepalend waren op deze dijk.
Van verschillende kanten hebben wij daar vragen over ontvangen. We willen duidelijkheid over waarom dit gebeurd is.
We weten dat er momenteel de fietsverbinding F15 aangelegd word en dat er enige tijd geleden onrust was bij bewoners over vallende takken.

Wij hebben de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Wat zijn de redenen dat deze bomen gekapt zijn?
  1. Was de kap noodzakelijk om de fietsverbinding F15 te kunnen aanleggen?
  1. Is er sprake van herplaatsing van bomen op de Voordijk ? Zo ja, hoeveel, welke soort en welke doorsnede hebben de bomen in vergelijking met de gekapte bomen? Wanneer worden er bomen teruggeplaatst?
  1. Op welke wijze is er met de bewoners en de gebruikers van de Voordijk gecommuniceerd over de kap van de bomen?