Regelmatig ontvangen wij vragen van inwoners over de komst van 5G in Barendrecht.  Er zijn mensen die er naar uitkijken en mensen die zich zorgen maken. Op 22 oktober 2019 gaf het college antwoord op vragen van raadslid Richard Carlebeur (EVB) over de uitrol van 5G. Naar aanleiding van de antwoorden heeft GroenLinks vragen over de huidige stand van zaken.

 1. Standpunt College
  1. Heeft het college inmiddels een standpunt bepaald m.b.t de uitrol van 5 G in Barendrecht?
  2. Zo ja, wat is dat standpunt?
    
 2. Rijksoverheid en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
  1. Zijn er sinds oktober 2019 nieuwe ontwikkelingen binnen de rijksoverheid?
  2. De gemeente neemt deel aan werkgroepen van de MRDH.  Wat zijn de ontwikkelingen binnen die groepen?
    
 3. Zijn er sinds oktober 2019  in Barendrecht aanvragen gedaan voor de aanleg van 5G? Zo ja, zijn deze in behandeling genomen en zijn er resultaten?
   
 4. Regelmatig vinden er werkzaamheden plaats rond 4G  installaties. Dat roept vragen op bij bezorgde inwoners die vrezen dat het 5G betreft.
  Zijn er afspraken met de eigenaren/ installateurs van die installatie over de communicatie met de omwonenden? Zo ja, welke zijn dat?