De fractie van GroenLinks in Barendrecht bestaat nu uit drie leden.
Op 24 april jl. werd Sybe de Werk geinstalleerd in de vergadering van de gemeenteraad als buitengewoon commissielid.
Sybe succes!