Vragen aan college over onderdoorgang A29

Welke impact heeft het openstellen van de onderdoorgang bij de A29 en welke vragen hebben we daarbij? Het gaat over de technische vragen die wij hebben bij dit onderwerp voor de commissie ruimte van 19 april. Mocht u ook nog inbreng willen hebben op dit onderwerp dan kunt u inspreken op deze avond, als u zich voor dinsdagmiddag 12.00 uur meld bij de griffier van Barendrecht . (mail: griffie@barendrecht.nl)

 

 1. Wat zijn de gevolgen van de toename van het autoverkeer voor de doorstroom van het autoverkeer op de IJsselmondse knoop in de spits? Welke effecten worden verwacht?
 2. Welke veranderingen zijn er voor het fiets/ voetgangers verkeer vanaf de Harmonielaan tot het viaduct op de Dierensteinweg in de nieuwe situatie met het model van het geadviseerde scenario?
 3. Het westelijk fietspad op de Efteling Rotonde is bijvoorbeeld niet opgenomen in de tekeningen. Welke fiets/ voetgangers voorzieningen zijn ook niet opgenomen in de voorstellen/ tekeningen?
 4. Welke fiets-voetgangers voorzieningen gaan verdwijnen of worden veranderd?
 5. Wat komt ervoor terug?
 6. Zijn de meetwaarden voor luchtverontreiniging van de DCMR gemiddelden of zijn het de waarden die voor de spits (gaan) tellen?
 7. Welke effecten heeft de toename van autoverkeer op de uitstoot van  ultrafijnstof?
 8. De luchtkwaliteit in de regio Rotterdam en met name de omgeving van snelwegen is slecht
  1. - Wat zijn de gevolgen van de toename van autoverkeer voor de gezondheid op korte en lange termijn voor de mensen die in de wijken wonen langs de verbinding Harmonielaan – Dierensteinweg?
  2. - Is er een advies van de GGD m.b.t de gezondheidsrisico m.b.t de voorstellen?
 9. Het voorgestelde asfalt om geluidsoverlast te verminderen is ongeveer 5 jaar werkzaam. Na deze periode zal een nieuwe laag aangebracht moeten worden om hetzelfde effect te houden. Is hiermee rekening gehouden bij de investeringsberekening?
 10. Welke systematiek / welke cyclus voor fietsverkeer bij de verkeersinstallatie is  gehanteerd bij de gebruikte modellen? Kortom wat worden de wachttijden voor de verschillende richtingen?