Vragen GroenLinks over terugvragen bevoegdheid plaatsing windmolens

In de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei maakten wij gebruik van het vragenkwartier. Onze fractievoorzitter Arie Kooijman stelde vragen over het bericht in de media dat wethouder Van der Linden samen met de gemeente Rotterdam een verzoek bij de provincie heeft ingediend om de bevoegdheid over het plaatsen van windmolens op de locatie Vaanplein weer terug te krijgen.

Opmerkelijk omdat eind 2017 deze bevoegdheid bij Barendrecht is wegegenomen door de opstelling van Barendrecht. Uit de beantwoording bleek dat de wethouder op 14 maart 2018 met Rotterdam over dit voornemen heeft gesproken. Inmiddels is er een schriftelijk verzoek aan de provincie gedaan. Het gesprek zal plaatsvinden met leden van het nieuw te benoemen college.

Opvallend was dat de raad niet direct is geïnformeerd en dat er geen besluit door het college over is genomen. Volgens de wethouder omdat het om staand beleid gaat. Kennelijk wordt het onderwerp niet zo belangrijk gevonden.

Op de vraag of de wethouder de plaatsing van windmolens open houdt kwam als antwoord: “ Wij willen de maximale mogelijkheden benutten”.