Barendrecht, 9 oktober 2019

Vragen ten behoeve van de adviserende gecombineerde commissie Ruimte en P&C op maandag 14 oktober 2019 over het Koersdocument Stationstuin.

 1. Komen we met dit plan tegemoet aan de wensen uit de vigerende woonvisie Barendrecht? Zo ja welke wensen?
   
 2. Wat zijn de knoppen waaraan we kunnen draaien om deze woonwensen ook daadwerkelijk in te vullen? Niet bouwen voor bepaalde groepen en andere groepen gaan met de oplossing aan de haal.
   
 3. Het aanpalende gebied (BTO-oost) kenmerkt zich door saaie wanden en bitumen daken. Welke mogelijkheden zijn er om dit eenvormige industriële gebied meer uitstraling te geven? Anders geformuleerd: welke maatregelen moeten genomen worden om binnenkomst in Barendrecht via de Veren Ambachtseweg tot een visueel feest te maken.
   
 4. Is de kostenraming voor het opstellen van het koersdocument conform vergelijkbare projecten?
   
 5. Zijn er partijen die te kennen hebben gegeven in dit project te willen stappen?
   
 6. Stadstuinen wordt volgens het koersdocument een gebied met hoogstedelijk wonen en dorpse leefkwaliteiten. Wat zijn de dorpse leefkwaliteiten die op het oog zijn?
   
 7. Wij ervaren de combinatie van stedelijk wonen met dorpse leefkwaliteiten als hinken op twee gedachten met het risico dat het vlees noch vis wordt. Hoe wordt dit risico voorkomen?
   
 8. Zijn er risico’s te verwachten m.b.t wonen rondom het spoor en veiligheid?

  Het koersdocument Stationstuinen en de vragen van GroenLinks met beantwoording van het college zijn hieronder toegevoegd: