Vragen over agressieve/hoog risico honden

Op 28 mei heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college over het Barendrechtse beleid ten aanzien van agressieve/hoog risico honden.

In een brief van 15 maart heeft wethouder Vermaat aangegeven dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten heeft geen verplichte cursus voor eigenaren van hoog-risico honden in te voeren.
Daarnaast heeft de minister besloten dat er geen verplichte muilkorf- en aanlijngebod voor 21 specifiek genoemde hondenrassen komt.

Bij lees verder kunt u de vragen lezen die we hebben gesteld na aanleiding van de informatiebrief van 15 maart van wethouder Vermaat over gevaarlijke honden en het Barendrechtse beleid.

Schriftelijke vragen op 28 mei gesteld aan het college:

1. Wat zijn de juridische problemen met betrekking tot het handhavingsbeleid waarover u over schrijft in uw brief aan de raad?

2. Is Barendrecht van plan om zelf een cursus voor de eigenaren van hoog-risicohonden verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

3. U schrijft dat er per 1 januari 2018 in Barendrecht een meldpunt is voor agressieve/ hoog risico honden.

 • Het enige wat wij hebben kunnen vinden met betrekking tot problemen met honden is dat het bij het melden van overlast/vandalisme via de website/app de categorie “honden” is aangebracht.
 • Er is geen verwijzing naar/onderdeel agressieve honden. Waarom heeft u geen specifiekere aanduiding aangebracht?
 • Op de website hebben wij geen informatie kunnen vinden over het beleid agressieve/ hoog risico honden. Waarom geen duidelijke informatie?
 • In uw brief schrijft u dat er meer informatie over het beleid ten aanzien van agressieve/ hoog risico honden in Blik op Barendrecht gepubliceerd zal worden.
  Onderzoek van onze kant heeft opgeleverd dat er tal van dieren (eiken processierupsen, buxusmotten en teken) beschreven zijn, maar geen bericht over agressieve/hoog risico honden.
  Hebben wij iets gemist of is er niets gepubliceerd?
 • Bent u voornemens om meer bekendheid te geven aan het meldpunt?

4. U meldt dat er sinds 1 januari 2 bijtincidenten zijn gemeld.

 • Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot meldingen?
 • Wat is er gedaan met de meldingen?
 • Welke acties zijn ondernomen om nieuwe incidenten met deze honden te voorkomen?