In de schakel van 21 februari jl. stond een ingekomen stuk over de mogelijke kap van 20 perenbomen en 7 eiken aan de Vlietweg.
Inmiddels hebben inwoners uit de nabije omgeving GroenLinks ook weten te vinden om navraag te doen over de mogelijke kap van deze bomen.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze vermoedelijke bomenkap van deze beeldbepalende bomen heeft GroenLinks op 28 februari vragen gesteld aan het college.

Het betreft de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven of en zo ja waarom de 20 perenbomen aan de Vlietweg gekapt moeten worden?
  2. Naast de perenbomen is er ook sprake dat de 7 eiken in deze straat gekapt moeten worden. Kunt u aangeven of en zo ja waarom de eiken gekapt moeten worden?
  3. Is het noodzakelijk om al deze bomen in de straat te kappen? Kunnen een aantal van de perenbomen en de eiken desnoods niet behouden blijven?
  4. Kunt u aangeven of (mochten de bomen toch gekapt moeten worden) er herinplant zal plaatsvinden op dezelfde locatie en met welke boomsoorten en van welke omvang?
  5. Is het noodzakelijk om alle bomen in een keer te kappen? Of is het ook mogelijk om in fasen te kappen, bijvoorbeeld om de 5/10 jaar? Nieuwe bomen hebben dan de kans om eerst groot en volwassen te worden.
  6. Wat zou er voor nodig zijn om de bomen te laten staan?
  7. Op welke wijze worden omwonenden en andere belanghebbenden bij de kap betrokken, anders dan alleen door een vergunningaanvraag te publiceren?