Wandeling op het stationsdak en vragen naar groenonderhoud

Woensdag 12 september

Druilerig weer. Op verzoek van Mirjam Bierman uit de Oranjewijk gaan raadsleden van de Barendrechtse coalitie, wethouder Cees Schaap, twee ambtenaren en Marly Bonten wandelen op het stationsdak om te kijken naar het onderhoud.

Al snel wordt duidelijk wat er mis is. Iedereen is er het erover eens dat dit bijzondere terras /dak met o.a. een vlindertuin en eetbare gewassen beter verdiend. Welig groeiend gras op de trap en wandelpaden die ontsierd worden door verdord onkruid.

De oplossing is ingewikkelder. Meer geld is volgens Mirjam Bierman niet de oplossing. De aannemers moeten op hun (wan)daden aangesproken worden. Dat kan alleen via boetes, je kunt niet een twee drie van ze af. Er zijn meerjarige afspraken gemaakt. In deze contracten is een beeldniveau (we willen dat het beeld klopt, hoe de aannemer dat doet is aan hem) afgesproken. Dat werkt niet, sommige delen voldoen wel en anderen geheel niet. De vraag is of we weer terug moeten naar afspraken over de frequentie van het onderhoud.

Tijdens de wandeling maakt Marly Bonten de mede-wandelaars attent op de bomen en struiken die eetbare producten leveren en het belang van diversiteit in de beplanting. In het nagesprek onder de paraplu komt o.a. de rol van inwoners aan de orde: kunnen die niet het onkruidmes ter hand nemen? De meningen daarover lopen uiteen. Het laatste woord is er nog niet over gesproken.