Onze punten

  • Initiatieven van inwoners ondersteunen met kennis, netwerk en geld
  • Inwoners en organisaties zijn betrokken bij initiatieven van de gemeente
  • Werkplekken voor mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor statushouders
  • Ondersteunen van mensen die niet geheel in hun eigen inkomen kunnen voorzien, financieel èn het ontwikkelen van vaardigheden en kennis
  • Gratis OV voor minima
  • Statushouders zijn via een adviesraad betrokken bij het integratiebeleid