Onze actiepunten

  1. Voor elke wijk stellen we een plan op voor energiebesparing en overschakeling op duurzame warmte. Noodzakelijke vervangings- en vernieuwingsoperaties nemen we daarin mee.
  2. Barendrecht maakt afspraken met woningcorporaties en andere verhuurders over het versneld energiezuinig maken van huurwoningen. De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor niet stijgen. Wij helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning en vragen inwoners om actief mee te denken over manieren om de energiedoelstellingen te behalen.
  3. Alle geschikte daken worden groene daken met zonnepanelen. De gemeente geeft het goede voorbeeld. We stimuleren zonnepanelen, groene daken en groene gevels bij woningen en andere gebouwen (bijvoorbeeld bedrijven en scholen).
  4. We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing. Ondernemers die energie willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de vergunningverlening.
  5. In onze gemeente gebruiken we duurzame energie. De gemeente koopt uitsluitend groene elektriciteit in, waar mogelijk van Nederlandse bodem.
  6. De gemeente stimuleert initiatieven voor het opwekken van duurzame energie.
  7. De openbare verlichting wordt volledig vervangen door ledverlichting.