Onze punten

  • Veilige en goed verlichte fiets- en wandelroutes
  • Sociale veiligheid inclusief LHBTIQ+ krijgt meer aandacht
  • Investeren in preventief jongerenwerk met een goed netwerk van maatschappelijke organisaties
  • Inwoners informeren en meer bewust maken van de risico’s van internet
  • Een verbod op consumentenvuurwerk, alternatieve laserlichtshow