Kernpunten:

Energie voor iedereen

 • Iedereen behoudt of krijgt een betaalbare energierekening
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld met zonnepanelen en isoleren.
 • Een energieloket en energiecoaches voor inwoners
 • Ondersteunen bij het aanschaffen van energievriendelijke producten
 • Een energieloket voor bedrijven
 • Een circulair centrum op waar grondstoffen worden gewonnen en hergebruikt

Wonen voor iedereen

 • Iedereen woont in een fijne wijk, met groen, speelplaatsen en activiteiten.
 • Het aantal betaalbare woningen stijgt op korte termijn
 • Meer doorstromen door passend woningaanbod
 • Minder energie en vervuiling door circulair en natuurvriendelijk bouwen
 • Wijken zijn bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets
 • Autoluwe wijken met maximaal 30 kilometer per uur

Verblijven in het groen

 • Een mooie groene strook van oost naar west door onze Zuidpolder en Zuidrand, het gebied langs de Oude Maas, waar natuur en rustige recreatie zoals wandelen en fietsen centraal staan
 • De Achterzeedijk is voor snelle tweewielers en bestemmingsverkeer
 • In Barendrecht zijn veel groene gebieden die op elkaar zijn aangesloten
 • Een boom voor iedere Barendrechter in 2030
 • Inwoners nemen zelf openbaar groen in beheer

Veilig voor iedereen

 • Veilige en goed verlichte fiets- en wandelroutes
 • Sociale veiligheid inclusief LHBTIQ+ krijgt meer aandacht
 • Investeren in preventief jongerenwerk met een goed netwerk van maatschappelijke organisaties
 • Inwoners informeren en meer bewust maken van de risico’s van internet
 • Een verbod op consumentenvuurwerk, alternatieve laserlichtshow

Iedereen doet mee

 • Initiatieven van inwoners ondersteunen met kennis, netwerk en geld
 • Inwoners en organisaties zijn betrokken bij initiatieven van de gemeente
 • Werkplekken voor mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor statushouders
 • Ondersteunen van mensen die niet geheel in hun eigen inkomen kunnen voorzien, financieel èn het ontwikkelen van vaardigheden en kennis
 • Gratis OV voor minima
 • Statushouders zijn via een adviesraad betrokken bij het integratiebeleid

Zorg voor iedereen

 • Iedereen ontvangt betaalbare en goede zorg, van mensen die ze kennen
 • Een rijk aanbod aan algemene voorzieningen met een lage drempel
 • De vraag van ouderen naar zorg en een passende oplossing staan centraal
 • Inwoners krijgen zorg-ondersteunende middelen in bruikleen, duurzaam en kostenverlagend
 • Via samenwerking tussen Barendrechtse maatschappelijke organisaties, schoolmaatschappelijk werk en inwoners vroegtijdig ondersteunen bij hulpvragen

Gezonde leefomgeving

 • Strikte voorwaarden aan houtstook in Barendrechtse woonwijken
 • Geluidsoverlast door auto’, motoren of vrachtverkeer beperken door bewustwording en handhaving
 • Barendrechters blijven in beweging met speelvoorzieningen, wandel- en hardlooproutes, fietspaden en een kanoroute, de blauwe verbinding
 • Via een antennebeleid invloed op de plaatsing van 5G-antennes
 • Sportverenigingen en buitensportvoorzieningen ondersteunen, zodat zoveel mogelijk mensen samen kunnen sporten
 • Cultuurbeoefening en -beleving stimuleren door een laagdrempelig en breed aanbod via onze cultuurpartners