Onze punten

  • Iedereen ontvangt betaalbare en goede zorg, van mensen die ze kennen
  • Een rijk aanbod aan algemene voorzieningen met een lage drempel
  • De vraag van ouderen naar zorg en een passende oplossing staan centraal
  • Inwoners krijgen zorg-ondersteunende middelen in bruikleen, duurzaam en kostenverlagend
  • Via samenwerking tussen Barendrechtse maatschappelijke organisaties, schoolmaatschappelijk werk en inwoners vroegtijdig ondersteunen bij hulpvragen