De fractie van GroenLinks heeft aan het college gevraagd of zij zich sterk willen maken voor het realiseren van een bloemenlint langs de wegen in Barendrecht.  Het Barendrechtse lint zou moeten aansluiten bij het lint dat men wil realiseren in de gemeenten Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Bloemen zijn belangrijk voor bijen. Het gaat niet goed met de bij. Van de ruim 350 soorten wilde bijeen behoort meer dan de helft tot een bedreigde soort. Bijen bestuiven planten, ook landbouwgewassen, en zorgen dat zij zich kunnen voortplanten.

Een ecoloog heeft in Zwijndrecht en Ambacht een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor de versterking van de biodiversiteit en, specifieker, de leefomgeving van de wilde bijen.  Momenteel wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij onder andere een keuze wordt gemaakt voor zaadsoorten, beheerwijze en wijze van monitoring.

In Barendrecht is onlangs besloten om het aantal hectaren, waar het gras slechts tweemaal per jaar wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, te vergroten. In Barendrecht wordt hierbij ook gemonitord op de ontwikkeling. Dit initiatief vormt een mooie opstap om aan te sluiten bij het initiatief van IJsselmonde bijeneiland. De fractie vraagt het college om te laten onderzoeken  welke mogelijkheden er in Barendrecht zijn ter versterking van de leefomgeving van wilde bijen en bij te dragen aan een aansluitend bloemenlint op ons eiland.