GroenLinks zet natuur-en milieueducatie op de kaart

Met natuur en milieueducatie moet je vroeg beginnen. In Barendrecht spannen verschillende organisaties met vrijwilligers zich daarvoor in. Er worden o.a. leuke lessen in de natuur georganiseerd voor basisschoolleerlingen.  De activiteiten kunnen nog beter op elkaar afgestemd worden waardoor meer kinderen bereikt worden. Aansluiting op het schoolprogramma kan veel opleveren.
In de lessen gaat het om weten, ervaren en genieten. Op die manier worden kinderen zich bewust hoe belangrijk natuur en milieu zijn. Alle inwoners van Barendrecht en ook de gemeente heeft daar belang bij. Er liggen immers belangrijke vraagstukken: scheiden van afval, wateroverlast, zwerfafval en het minder worden van de biodiversiteit.
Om de natuur-en milieueducatie te versterken diende Arie Kooijman van GroenLinks Barendrecht in de laatste raadsvergadering de motie Versterking natuur-en milieueducatie in. Gevraagd wordt aan het College om een meerjarig plan met doelen en middelen te maken samen met de partners. De motie werd met algemene stemmen aanvaard. De wethouder gaat nu aan de slag om de motie uit te voeren.
In Barendrecht zijn o.a. de volgende organisaties actief op het gebied van natuur-en milieueducatie  voor kinderen en volwassenen: De Kleine Duiker, Natuurvereniging IJsselmonde, Vereniging de Carnisse Grienden, Stichting Milieu Centraal en het Waterschap Hollandse Delta.