In een informatiebrief aan bewoners van het Kreeftwater is gecommuniceerd dat het verkeersluwe plein binnenkort opgeknapt wordt. In dezelfde informatiebrief staat ook dat alle kastanjebomen op het binnenplein, ongeveer 30 stuks van 15 jaar oud, moeten sneuvelen vanwege het feit dat ze een slechte conditie zouden hebben, namelijk de kastanje bloedingsziekte.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze vermoedelijke bomenkap van deze beeldbepalende bomen stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college.

De volgende vragen stelde GroenLinks aan het college;

1. Kunt u aangeven of en zo ja waarom de kastanjebomen aan het Kreeftwater gekapt moeten worden? Is hier onderzoek naar gedaan?

2. Is het noodzakelijk om al deze bomen in de straat te kappen? Kunnen een aantal van de kastanjebomen desnoods niet behouden blijven?

3. Is de enige reden de slechte conditie van de kastanjebomen, of is er een onderliggend motief, het creëren van extra parkeerruimte?

4. Kunt u aangeven of (mochten de bomen toch gekapt moeten worden) er herinplant zal plaatsvinden op dezelfde locatie en met welke boomsoorten en van welke omvang?

5. Is het noodzakelijk om alle bomen in een keer te kappen? Of is het ook mogelijk om in fasen te kappen. Nieuwe bomen hebben dan de kans om eerst groot en volwassen te worden.

6. Wat zou er voor nodig zijn om de bomen te laten staan?

Toelichting bij de foto's: foto 1 en 2 laten één beschadigde boomstam en boom zien met gele bladeren. Foto’s 3, 4 en 5 laten zien dat de andere bomen er ogenschijnlijk niet ziek uit zien.