Voor de WMO is in 2019 een abonnementstarief ingevoerd. Dit maakt het doen van een beroep op de WMO middelen aantrekkelijker. We hebben vernomen dat er de afgelopen tijd meer aanvragen zijn gedaan. GroenLinks heeft daar een aantal vragen over aan het college:

1.    Kunt u het aantal aanvragen van 2019 vergelijken met het aantal in 2018 over dezelfde periode? Hoeveel meer aanvragen zijn gedaan?

2.    Kunt u alle aanvragen binnen de gestelde eerste wettelijke tijd behandelen? Zo nee, wat is de achterstand: aantal en tijd?

3.    De gemeente mag langer doen over de aanvraag dan de (eerste) wettelijk termijn. Aanvragers dienen daarover te worden geïnformeerd. Zijn alle aanvragers (tijdig) geïnformeerd over vertraging van een besluit over hun Wmo-aanvraag? Zo niet, waarom niet?

4.    Op welke termijn verwacht de gemeente de (mogelijke) achterstand te hebben weggewerkt?

5.    Op welke termijn verwacht de gemeente Wmo-aanvragen direct in behandeling te kunnen nemen en binnen de (eerste) wettelijke termijn af te handelen?