Schriftelijke vragen over het kappen van 14 bomen aan Devel 13

Op 7 januari jl. heeft u een vergunningverlening aangevraagd voor het kappen van 14 bomen aan Devel 13 (Stationstuin). Deze bomenrij langs het fietspad is van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van de Stationswijk. De bomen verfraaien de omgeving, leveren een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit, zorgen voor beschutting, schaduw, verkoeling voor mens en dier en hebben een positief effect op de biodiversiteit in de wijk.

Daarnaast zorgen deze hoge bomen, waaronder prachtige eiken van minstens 30 jaar oud, voor een natuurlijke afscheiding met de nieuw te vormen Stationstuin. Deze groene haag voorkomt directe inkijk in de woningen, zorgt dat de groene uitstraling van het gebied behouden blijft, onder andere voor de Devel en de Kwikstaart en vormt een natuurlijke geluidsbarrière. 

  De door GroenLinks gestelde vragen ten aanzien van het kappen van de 14 bomen zijn;

  1. Kunt u aangeven waarom de 14 bomen aan Devel 13 (Stationstuin) gekapt moeten worden? Er zijn toezeggingen gedaan dat er geen bomen van de wal gekapt zouden worden.
    
  2. Is het noodzakelijk om al deze bomen te kappen, kunnen de eiken desnoods niet behouden blijven?
    
  3. Wat zou het laten staan van de bomen betekenen voor de ontwikkeling van de Stationstuin?
  1. Is het college bereid om de aanvraag vooralsnog niet te honoreren en een alternatief te ontwerpen, bijvoorbeeld door leidingen en kabel onder het fietspad door te leggen in plaats van de bomen te kappen? Zo nee, waarom niet.
  1. Kunt u aangeven of er herplant zal plaatsvinden op dezelfde locatie en met welke boomsoorten en van welke omvang?
    
  2. Wat zijn de kosten van de kap en herplant en wie gaan deze kosten betalen?
    
  3. Op welke wijze worden omwonenden en andere belanghebbenden bij de kap betrokken, anders dan alleen door een vergunningaanvraag te publiceren?