Schriftelijke vragen over luchtverontreiniging

Op 17 november heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college over hoe schoon de lucht is in Barendrecht volgens de normen van de WHO.
Deze vragen zijn een vervolg van eerdere door GroenLinks gestelde vragen op 1 december 2017.

Luchtverontreiniging heeft een groot risico voor de gezondheid. Barendrecht ligt wat dat betreft in een kwetsbaar gebied (veel verkeer op snelwegen en rondwegen, industrie, scheepvaartverkeer enz.).

Dit was de eerste alinea van de vragen die we op 1 december 2017 aan het college stelden.

Op 8 december 2017 schreef u dat nergens in Barendrecht de grenswaarden worden overschreden. Nadere informatie heeft ons geleerd dat u daarbij de EU-normen hanteerde. Er zijn ook normen van de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie). Bij deze normen wordt als uitgangspunt genomen dat er geen schadelijke gezondheidseffecten ontstaan. De Europese normen voor PM 2,5 en PM 10 zijn 2 tot 2,5 zo hoog als de normen van de WHO.

Onze vragen:

  1. Kunt u ons informeren wat de kwaliteit van de lucht in Barendrecht is gemeten met de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie?
  1. Zijn er plaatsen waar de luchtkwaliteit niet aan deze normen voldoet?
  1. Kunt u aangeven wat de oorzaak van deze overschrijding is?
  1. Met welke maatregelen zou de kwaliteit van de lucht op deze plaatsen wel aan de normen van de WHO kunnen voldoen?