Dinsdag 12 maart maakte wethouder Roopram tijdens de vergadering van de commissie Samenleving over de Verordening Jeugdzorg melding van wachtlijsten voor het speciaal onderwijs en thuiszittende leerlingen.

Naar aanleiding van deze melding stelde GroenLinks schriftelijke vragen.

 

  1. Hoeveel Barendrechtse leerplichtige leerlingen zijn op dit moment niet inschreven als leerling van een school?
  2. Kunt u deze aantallen specificeren voor basis-, voortgezet, en middelbaar beroepsonderwijs?
  3. Hoeveel leerlingen zijn momenteel “thuiszittende leerlingen” (wel ingeschreven, de school niet bezoeken)?
  4. Kunt u ook deze gegevens specificeren naar de verschillende schooltypen van herkomst: basis, voortgezet, middel beroepsonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs?
  5. Kunt u aangeven hoelang de betreffende leerlingen geen school bezoeken? Verdeeld in 1-3 maanden, 4-6 maanden, 7-9 maanden, of 10 maanden of meer.
  6. In hoeveel gevallen wordt gebruik gemaakt van een opvang-, tussenvoorziening, of een jeugdzorgvoorziening om deze leerlingen een dagbesteding te geven.
  7. Welke inspanningen worden door de schoolbesturen geleverd om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen?
  8. Welke inspanningen leveren de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs (Koers VO) en primair onderwijs (RIBA)?

Op 18 april zijn de schriftelijke vragen door het college beantwoordt. Deze zijn toegevoegd in de bijlage.