Vervolg vragen wimpels Marte Röling

Op 15 mei stelden wij vragen over de verdwenen wimpels van Marte Röling voor Het Kruispunt aan het toenmalige college.
Het college antwoordde dat er contact was gelegd met Marte Röling en dat de mogelijke opties met haar besproken zouden worden.

We zijn inmiddels 3 maanden verder en we zijn benieuwd naar de voortgang.

  We hebben daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Zijn de mogelijke opties inmiddels besproken met Marte Röling?
  2. Wat heeft het overleg met haar opgeleverd? 
  3. Zijn de voorstellen ook voorgelegd aan betrokkenen/stakeholders in Barendrecht?
  4. Wat heeft dat opgeleverd?
  5. Wanneer worden de verdwenen wimpels teruggeplaatst?
  6. Gaat de terugplaatsing nog met enig ceremonieel gepaard?